Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Deweloper

Moduł DEWELOPER to branżowy system klasy ERP, stworzony do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami deweloperskimi, wspomagany szeregiem wewnętrznych programów biurowo-finansowych.

Połączenie oprogramowania do zarządzania procesem inwestycyjnym z pakietem biurowo-finansowym powoduje, że wszelkiego rodzaju działania są realizowane w jednym miejscu. Nie tylko te z zakresu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, ale również standardowe działania niezbędne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

 

Moduł DEWELOPER przewiduje szereg działań mających na celu usprawnienie i udoskonalenie zarządzania inwestycjami deweloperskimi oraz procesów sprzedaży. Przewiduje szereg funkcjonalności, które  zapewniają pełen nadzór nad przebiegiem przedsięwzięć inwestycyjnych.

Moduł DEVELOPER składa się z kilku ważnych działów:

 • nawigacja główna, skąd możemy dostać się w wybrany dział programu
 • właściwości projektu, gdzie wprowadzamy dane inwestycji
 • dział przygotowania projektu, gdzie wprowadzamy lub importujemy dane projektu – w tym miejscu tworzy się listę produktów sprzedażowych wraz z cenami
 • dział realizacji, gdzie generujemy oferty, rezerwacje i wszelkiego rodzaju umowy, a także odbiory techniczne – ten dział pozwala zarządzać sprzedażą produktów uwzględniając szereg możliwości
 • dział finansowy, gdzie wystawiamy faktury i rozliczamy umowy
 • dział usterek, gdzie zarządzamy zgłoszonymi usterkami z bezpośrednim przekazaniem do podwykonawcy
 • dział statystyk, który pozwala ocenić prognozy, jak i prace wszystkich działów

 

Przekonaj się o jego możliwościach – pobierz darmową wersję i wkrocz w nowy, lepszy świat zarządzania Twoją firmą.

Podstawowe funkcjonalności modułu DEVELOPER

Przekonaj się o jego możliwościach – pobierz darmową wersję i wkrocz w nowy, lepszy świat zarządzania Twoją firmą.

Nawigacja główna

Jest to panel główny, z którego użytkownik może się dostać bezpośrednio do wybranego działu:

 

Inwestycje

Tutaj otwiera się panel wszystkich inwestycji z widokiem podstawowych informacji o poszczególnych projektach. Możesz dodać nowy projekt lub otworzyć istniejący, a także zarządzać stroną internetową.

 

Zarządzanie sprzedażą

Ten panel odpowiada za zarządzanie zespołami sprzedażowymi w Twojej firmie, możesz tworzyć wewnętrzne i zewnętrzne zespoły sprzedażowe oraz naliczać prowizje od zrealizowanej sprzedaży zgodnie z warunkami umowy.

 

Produkty

Tutaj otwiera się lista wszystkich produktów w ramach wszystkich inwestycji wraz z ich statusami sprzedaży oraz filtrami wyszukiwarki według których możesz przeglądać dostępne dane, dzieląc je na poszczególne inwestycje, rodzaje produktu, statusy ich sprzedaży i wiele innych.

 

Umowy i oferty

Tutaj otwiera się lista wszystkich ofert i umów w ramach wszystkich inwestycji wraz z ich statusami oraz filtrami wyszukiwarki według których możesz przeglądać dostępne dane, dzieląc je na poszczególne inwestycje, rodzaje, statusy ich sprzedaży i wiele innych.

 

Dokumenty

Szybki dostęp do dokumentów – panel przekieruje Cię bezpośrednio do listy wszystkich wprowadzonych dokumentów

 

Zarządzanie usterkami

Szybki dostęp do listy wszystkich usterek w ramach wszystkich inwestycji wraz z ich statusami oraz filtrami wyszukiwarki według których możesz przeglądać dostępne dane, dzieląc je na poszczególne inwestycje, rodzaje, statusy ich sprzedaży i wiele innych.

 

Konta powiernicze

Szybki dostęp do salda rachunków powierniczych prowadzonych dla inwestycji.

 

Kalendarz

Szybki dostęp do kalendarza.

 

Mapa inwestycji

Podgląd lokalizacji prowadzonych inwestycji na mapie.

 

Właściwości

W tym miejscu rozpoczyna się proces tworzenia projektu.

 

wprowadzenie danych projektu

Tutaj wprowadzasz szczegółowe dane dotyczące inwestycji, nazwę, dane teleadresowe, pozwolenie na budowę i inne ważne dane.

 

tworzenie kosztorysu inwestycji

Kosztorys pozwala ocenić rentowność Twojego przedsięwzięcia, wprowadzenie danych inwestycji oraz poszczególnych etapów prac wraz z ilościami materiałów oraz wartościami cen pozwala oszacować przyszłe koszty związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

 

tworzenie harmonogramu inwestycji

Harmonogram zakłada wprowadzenie poszczególnych etapów prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego. Pozwala na określenie nazw etapów wraz ze szczegółowym opisem, a także procentowego udziału danego etapu wraz z automatycznym wyliczeniem wartości kwotowej i planowanej daty jego realizacji. Harmonogram będzie automatycznie pojawiał się w etapach inwestycji, dodanych budynkach oraz produktach wraz z możliwością jego edycji. Po zakończeniu poszczególnych etapów harmonogramu można dodać datę realnego zakończenia prac.

 

wprowadzanie indywidualnych numerów rachunków powierniczych

Tutaj wprowadzasz indywidualne numery rachunków powierniczych, narzędzie automatycznie sprawdza ich poprawność. Można przypisać poszczególne rachunki bezpośrednio do produktów.

 

tworzenie cenników produktów

Cennik pozwala na zarządzanie globalne cenami produktów poprzez dodanie poszczególnych rodzajów oferowanych produktów wraz z ich cenami. Można wybierać jednostkę wg której nastąpi sumowanie – sztuka lub metr kwadratowy. Ponad to, jest możliwość przeliczania cen globalnie – po zmianie w cenniku określonej ceny automatycznie następuje zastosowanie do wszystkich produktów. Pozwala to na szybkie szacowanie przyszłych przychodów. Jest też możliwość tworzenia cen alternatywnych i cen standardu wykończenia.

 

wprowadzenie dokumentów inwestycji

Przewidzieliśmy możliwość archiwizacji niezbędnych dokumentów urzędowych, geodezyjnych przy projekcie oraz ich drukowanie, a także wysłania załącznika drogą mailową bezpośrednio z programu

 

tworzenie struktury projektu

W tym miejscu dodaje się wszelkie produkty w ramach danej inwestycji. Można dodawać etapy, różne rodzaje budynków – jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dodaje się kondygnacje oraz rodzaje lokali - mieszkalne, usługowe. Do poszczególnych produktów można dołączać rzuty. Dodaje się także produkty dodatkowe czyli miejsca parkingowe, garaże i komórki lokatorskie.

 

integracja ze stroną internetową inwestycji wraz z mapowaniem rzutów

Ta opcja pozwala na automatyczne zmiany statusów sprzedażowych na stronie internetowej niezwłocznie po wprowadzeniu rezerwacji czy umowy, ale również automatyczne zmiany cen czy innych danych wprowadzonych do programu. Daje to najnowsze informacje dla potencjalnych klientów na Twojej stronie internetowej.

Dział przygotowań

W tym miejscu dodaje się wszelkie produkty w ramach inwestycji

 

tworzenie struktury projektu

W tym miejscu dodaje się wszelkie produkty w ramach danej inwestycji. Można dodawać etapy, różne rodzaje budynków – jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dodaje się kondygnacje oraz rodzaje lokali - mieszkalne, usługowe. Do poszczególnych produktów można dołączać rzuty. Dodaje się także produkty dodatkowe czyli miejsca parkingowe, garaże i komórki lokatorskie.

 

integracja ze stroną internetową inwestycji wraz z mapowaniem rzutów

Ta opcja pozwala na automatyczne zmiany statusów sprzedażowych na stronie internetowej niezwłocznie po wprowadzeniu rezerwacji czy umowy, ale również automatyczne zmiany cen czy innych danych wprowadzonych do programu. Daje to najnowsze informacje dla potencjalnych klientów na Twojej stronie internetowej.

Dział realizacji

W tym miejscu toczy się pełny zakres obsługi sprzedażowej, ofertowanie i obsługa umów.

 

automatyczne generowanie ofert

Ta opcja pozwala na automatyczne wygenerowanie oferty handlowej dla wybranego produktu z uwzględnieniem okresu jej ważności, szczegółów produktu oraz ewentualnych dodatków do oferty tj. miejsca parkingowe, komórka lokatorska z przedstawieniem poszczególnych cen, a także uwzględnieniem rabatu procentowego lub kwotowego. Daje możliwość na wysłanie pliku w formacie pdf, doc lub w treści maila bezpośrednio z programu wraz z załącznikami w postaci rzutów oraz wydrukowanie dokumentu do podpisu.

 

automatyczne generowanie rezerwacji telefonicznej/mailowej

Ta opcja pozwala na automatyczne wygenerowanie rezerwacji dla wybranego produktu z uwzględnieniem okresu jej ważności, szczegółów produktu oraz ewentualnych dodatków tj. miejsca parkingowe, komórka lokatorska z przedstawieniem poszczególnych cen, a także uwzględnieniem rabatu procentowego lub kwotowego. Daje możliwość na wysłanie pliku w formacie pdf, doc lub w treści maila bezpośrednio z programu wraz z załącznikami w postaci rzutów oraz wydrukowanie dokumentu do podpisu.

 

generowanie umów rezerwacyjnych

Ta opcja pozwala na automatyczne wygenerowanie umowy rezerwacyjnej dla wybranego produktu z uwzględnieniem okresu jej ważności, szczegółów produktu oraz dodatków tj. miejsca parkingowe, komórka lokatorska z przedstawieniem poszczególnych cen, a także uwzględnieniem rabatu procentowego lub kwotowego, wartości opłaty rezerwacyjnej oraz konta na które dokonana ma zostać wpłata. Daje możliwość na wysłanie pliku w formacie pdf, doc lub w treści maila bezpośrednio z programu wraz z załącznikami w postaci rzutów oraz wydrukowanie dokumentu do podpisu.

 

generowanie prospektów informacyjnych

Daje możliwość automatycznego generowania prospektu informacyjnego, również w części indywidualnej dla poszczególnego produktu zgodnie z wprowadzonymi danymi w zakresie produktu lub umowy.

 

przekształcanie umów rezerwacyjnych w umowy deweloperskie

Po zawarciu umowy deweloperskiej możemy dodać załącznik w postaci aktu notarialnego, który będzie widoczny przy umowie. Ponad to, wprowadzamy numer aktu notarialnego oraz dane Kancelarii Notarialnej i przypisujemy indywidualny numer rachunku powierniczego. W tym miejscy również wprowadzamy harmonogram płatności zgodny z zawartą umową.

 

generowanie umów przedwstępnych cywilnoprawnych

Ta opcja pozwala na automatyczne wygenerowanie umowy przedwstępnej cywilnoprawnej dla wybranego produktu z uwzględnieniem daty jej zawarcia, szczegółów produktu oraz dodatków tj. miejsca parkingowe, komórka lokatorska z przedstawieniem poszczególnych cen, a także uwzględnieniem rabatu procentowego lub kwotowego, wartości opłaty rezerwacyjnej oraz konta na które dokonana ma zostać wpłata. Daje możliwość na wysłanie pliku w formacie pdf lub w treści maila bezpośrednio z programu wraz z załącznikami w postaci rzutów oraz wydrukowanie dokumentu do podpisu.

 

przekształcanie umów deweloperskich i przedwstępnych w umowy sprzedaży

Po zawarciu umowy sprzedaży możemy dodać załącznik w postaci aktu notarialnego, który będzie widoczny przy umowie. Ponad to, wprowadzamy numer aktu notarialnego oraz dane Kancelarii Notarialnej.

 

automatyczne generowanie zestawień dla kancelarii notarialnej

Ta opcja daje możliwość wygenerowania automatycznego zestawienia do Kancelarii Notarialnej z niezbędnymi danymi nabywcy, przedmiotem umowy oraz wszelkimi danymi. Zestawienie możemy wysłać drogą mailową bezpośrednio z programu oraz wydrukować.

 

generowanie zaproszeń na akty notarialne dla klientów

Mamy możliwość wysyłania zaproszeń do klientów na umówione już terminy umów notarialnych wraz z niezbędnymi danymi, aby przygotować nabywcę do zawarcia umowy.

 

możliwość edycji tekstowej do wygenerowanych dokumentów

Generowane dokumenty są możliwe do edycji za pomocą pakietu biurowego w ramach programu. Opcja ta pozwala na tworzenie, edycje i zapisywanie wszelkich dokumentów tekstowych w oprogramowaniu i przypisywanie ich do klientów, umów lub innych.

 

historia umów

Dzięki historii umów mamy możliwość szybkiego wglądu do wszelkich zmian w toku prowadzenia negocjacji oraz trwania umów. Widoczne są daty zmian oraz użytkownik, który je wprowadził.

 

możliwość wprowadzenia aneksów do umów

Jeżeli ustalenia z klientem zmieniają się w trakcie mamy możliwość wprowadzenia zmiany do umowy i wygenerowania automatycznie nowej umowy z uwzględnieniem zmian.

 

generowanie zaproszeń na odbiory techniczne

Po ustaleniu harmonogramu odbiorów technicznych możesz wysyłać zaproszenia do klientów bezpośrednio z programu. Zapewnia to szybką komunikację i jednocześnie potwierdzenie ustalenia terminu dla obu stron.

 

generowanie protokołów odbiorów wraz z ewentualnymi uwagami

Protokoły odbioru są generowanie automatycznie, ponad to wszelkie wprowadzone uwagi są automatycznie przenoszone do modułu usterek, który pozwala nimi zarządzać. Do uwag jest możliwość dodania dokumentacji fotograficznej dla potwierdzenia szczegółów usterki. Do wprowadzonego protokołu należy dodać załącznik z podpisanym dokumentem.

 

integracja z modułem pocztowym, automatyczne wysyłanie wszelkich wygenerowanych dokumentów

Wszystkie dokumenty znajdują się jednym programie, integracja z modułem pocztowym pozwala na szybkie wysłanie dokumentów do adresata bezpośrednio z programu.

Dział finansowy

W tym miejscu toczy się proces obsługi finansowej do zawartych umów.

 

generowanie faktur proforma do harmonogramu umowy

Po zakończeniu danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego możesz automatycznie wygenerować faktury proforma dla danego etapu i wysłać je bezpośrednio z programu do klienta.

 

generowanie faktur zaliczkowych do zapłat

Po wypłacie środków z indywidualnych rachunków powierniczych możesz automatycznie wygenerować faktury zaliczkowe i wysłać je bezpośrednio z programu do klienta.

 

generowanie faktur sprzedaży

Po zawarciu umów przenoszących własność możesz automatycznie wygenerować faktury sprzedaży i wysłać je bezpośrednio z programu do klienta.

 

generowanie rozliczeń końcowych

Ostateczne rozliczenie z klientem zakłada rozliczenie powierzchni projektowej z powierzchnią powykonawczą, nasz program rozlicza to automatycznie. W rozliczeniu końcowym można uwzględnić również odsetki od nieterminowych wpłat, dodatkowe naliczenia według indywidualnych ustaleń oraz potrącenia z tytułu ewentualnych zaległości.

 

generowanie wezwań do zapłaty

W sytuacji kiedy klient spóźnia się z wpłatą możesz automatycznie wygenerować wezwanie do zapłaty i wysłać je bezpośrednio z programu drogą mailową.

 

wystawianie faktur korygujących

W razie potrzeby możesz automatycznie wygenerować fakturę korygującą i wysłać ją bezpośrednio z programu do klienta.

 

operacje przeksięgowań na rachunkach powierniczych

Masz dostęp do wszelkich transakcji na rachunkach powierniczych, widoczne jest pełne saldo dostępne na rachunkach indywidualnych oraz wartości przeksięgowane.

 

integracja z modułem pocztowym i biura

Dział usterek

W tym miejscu zarządza się zgłoszonymi usterkami.

 

wprowadzanie zgłoszonych usterek

Po otrzymaniu zgłoszenia usterki możesz ją przypisać do klienta lub umowy, wprowadzić do zgłoszenia dokumentację fotograficzną oraz opis szczegółowy. Dzięki temu tworzysz listę usterek wraz ze statusami ich realizacji, która pozwala na zarządzanie terminowością usuwania usterek i pełen podgląd bieżących spraw do realizacji.

 

przesyłanie zgłoszeń do podwykonawców

Bezpośrednio z programu możesz przekazać zgłoszenie usterki do odpowiedniego podwykonawcy odpowiedzialnego za jej usunięcie wraz z nadaniem priorytetu usterki. Dzięki temu masz pełny nadzór nad przebiegiem procesu zgłoszeń i realizacji usterek.

 

zmiana statusów usterek

Po sprawdzeniu zgłoszenia możesz edytować ich statusy, dostępne są statusy realizacji, wykonane oraz odrzucone jeśli nie zostały uznane.

 

generowanie wezwań do usunięcia usterek

W sytuacji kiedy podwykonawca nie wywiązuje się z terminowego usunięcia usterki możesz wygenerować automatyczne wezwanie i wysłać je bezpośrednio z programu do podwykonawcy.

 

integracja z modułem poczty i kalendarza

Dział statystyk

W tym miejscu masz dostęp do wyników prowadzonego przedsięwzięcia

 

możliwość tworzenia wykresów na podstawie różnych kryteriów

Ta opcja pozwala na szybki podgląd do aktualnych wyników sprzedażowych pod kątem bardzo różnych kryteriów i za pomocą różnego rodzaju wykresów ukazujących bieżącą sytuację sprzedażową.

Building Office
– Pakiet biurowo finansowy

 

Stworzenie w ramach jednego oprogramowania szeregu rozwiązań mających na celu zapewnienie kompleksowej obsługi Twojej firmy to rewolucja na rynku IT.

 

Rozwiązanie to pozwala na obsługę przedsiębiorstwa w ramach jednego narzędzia, a wszystkie programy są ze sobą kompatybilne, co powoduje że wszelkie procesy i działania są realizowane w ramach jednego oprogramowania, jednocześnie oszczędzając Twój czas i Twoje pieniądze.

 

Pakiet biurowo-finansowy jest bardzo szeroko rozbudowanym narzędziem. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku przeznaczone dla przedsiębiorców, zapewniające nie tylko obsługę bieżącą poszczególnej branży, ale również pełną działalność wewnątrz firmy. Wybierając poszczególny moduł branżowy lub kilka modułów otrzymujesz pakiet biuro-finansowy, który zagwarantuje Twojej firmie systemową obsługę w jednym miejscu.

Pakiet składa się z szeregu programów niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem i zapewnia pełny nadzór nad procesami biznesowymi w firmie.

Zawartość pakietu biurowego

W pakiecie biurowym znajdują się programy zapewniające bieżącą obsługę Twojej firmy:

 

 • poczta – własny klient pocztowy w 100% kompatybilny z modułami branżowymi. Pozwala na pełne zarządzanie kontami użytkowników oraz wysyłanie wiadomości mailowych z załącznikami generowanymi automatycznie w pakiecie branżowym
 • kalendarz – daje możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń i spotkań w oparciu o wprowadzone dane w module branżowym
 • archiwizacja dokumentów – wszelkiego rodzaju dokumenty są grupowane, przypisane do klienta lub inwestycji i łatwe do odnalezienia wraz z zeskanowanymi załącznikami
 • zadania – pozwala na tworzenie struktury zadań dla poszczególnych użytkowników wraz z aktualizacją ich przebiegu
 • arkusz tekstowy – tworzenie wszelkiego rodzaju dokumentów tekstowych bez dodatkowych programów, ponad to z możliwością bezpośredniego przypisania ich w określone miejsce
 • arkusz kalkulacyjny – tworzenie wszelkiego rodzaju arkuszy kalkulacyjnych bez dodatkowych programów, ponad to z możliwością bezpośredniego przypisania ich w określone miejsce
 • pliki – przechowywanie różnego rodzaju danych przedsiębiorstwa
 • umowy – możliwość generowania i przechowywania wszelkiego rodzaju umów Twojej firmy
 • przeglądarka internetowa – daje możliwość pełnego zarządzania oraz ograniczenia wyświetlania stron internetowych do tych, które są niezbędne do wykonywania obowiązków
Zawartość pakietu finansowego

W pakiecie finansowym są zawarte programy mające na celu zapewnienie obsługi i kontroli wszelkich czynności związanych z finansami Twojej firmy:

 

 • dokumenty – program połączony z archiwizacją dokumentów zarządza wszelkiego rodzaju płatnościami i daje możliwość zatwierdzania ich przez uprawnionych użytkowników
 • kadry i płace – zapewnia bieżącą obsługę pracowniczą, włącznie z dokumentacją do ZUS i US, a także obsługą wynagrodzeń
 • księgowość – program pozwala na wykonywanie operacji księgowych, rejestrowanie i przetwarzanie transakcji przedsiębiorstwa
 • kasa i bank – pozwala na pełną obsługę transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • kredyty – zapewnia możliwość obsługi bieżących kredytów w ramach przedsiębiorstwa oraz pozwala na wykonanie kalkulacji kredytowych

Zapoznaj się z funkcjami pakietu Building Office, pobierz wersję Demo

Programy Branżowe

Programy branżowe są dedykowane dla poszczególnych segmentów związanych z branżą budowlaną i nieruchomości. Każdy z modułów przewiduje szereg rozwiązań, które pozwalają na efektywne zarządzanie w określonym zakresie. Działają niezależnie, ale przy wykorzystaniu kilku lub wszystkich są one ze sobą kompatybilne, co pozwala na prowadzenie całego przebiegu działalności w jednym oprogramowaniu. Są połączone z pakietem biurowo-finansowym, co pozwala na optymalizację działań oraz ich uporządkowanie.

 

Posiadamy w naszej ofercie programy przeznaczone dla:

deweloperów, generalnych wykonawców, inżynierów budowy, architektów, specjalistów, zarządców, maklerów i biur nieruchomości, hurtowni budowlanych, firm realizujących rządowy program Mieszkanie +

Moduł GENERALNY ma na celu zapewnienie kompleksowej kontroli nad poszczególnymi etapami prowadzonego procesu inwestycyjnego w relacji inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca. Zadbaliśmy o to, aby prowadząc budowę można było w prosty i intuicyjny sposób nią zarządzać w każdym wymiarze, jednocześnie mając nadzór nad rentownością przedsięwzięcia. Głównym celem modułu jest usprawnienie działań, komunikacji i rozliczeń.

 

Jako generalny wykonawca doskonale zdajesz sobie sprawę jak wiele spraw należy weryfikować podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego, wybierając Building Office jest to możliwe. Kontrola nad kosztorysem, materiałami, umowami z inwestorami i wykonawcami i ich rozliczenia oraz usterki – możesz wszystko zrobić w jednym programie, zapewniając sobie kompletny monitoring wszelkich aspektów prowadzonej budowy – przekonaj się sam, skorzystaj z wersji próbnej.

Dowiedz się więcej

Architekt

Moduł ARCHITEKT jest dedykowany biurom projektowym oraz architektom, aby zapewnić całościowy proces zarządzania. Przewiduje możliwość tworzenia kosztorysów, ofert, obliczania honorarium w oparciu o regulamin architektów RP i pozwala na pełen nadzór nad przebiegiem realizacji procesu projektowego oraz rozliczeń finansowych.

 

Dotychczas na rynku nie było programu, który zapewniałby całościowe zarządzanie działalnością architektoniczną – wybierając Building Office otrzymujesz tą możliwość. Kierowanie biurem projektowym składa się z bardzo wielu aspektów, które od dziś możesz realizować w jednym miejscu. Skorzystaj z darmowej wersji i wkrocz z nami do nowego świata architektów, gdzie wszystko jest proste.

Dowiedz się więcej

Inżynier

Moduł INŻYNIER powstał z myślą o kierownikach, inżynierach budowy
i kadrze zarządzającej przebiegiem procesu inwestycyjnego. Pozwala na kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi, materiałowymi oraz przebiegu realizacji prac budowlanych. Zadaniem modułu jest usprawnienie oraz uporządkowanie zadań wykonywanych przez osoby odpowiedzialne
za budowę.

 

Zarządzasz procesem inwestycyjnym? Odpowiadasz za pracowników, materiały i podwykonawców? Ten moduł jest stworzony dla Ciebie – już dziś możesz wprowadzić rewolucyjny produkt do swojego życia zawodowego i mieć wszystko pod kontrolą. Wypróbuj darmową wersję programu i poznaj nowe możliwości zarządzania budową.

Dowiedz się więcej

Zarządca

Moduł ZARZĄDCA jest narzędziem przeznaczonym dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych i pozwala na pełne zarządzanie nieruchomościami w aspektach rozliczeń, korespondencji, przebiegu zadań i monitorowania bilansu zysków i strat oraz realizowaniu prac remontowych.

 

Mamy świadomość, że programów dla zarządców jest bardzo wiele – nasz produkt jest inny niż wszystkie. Jako jedyny posiada w pełni zintegrowany pakiet biuro-finansowy, dzięki któremu zarządzasz nie tylko nieruchomościami, ale całym Twoim przedsiębiorstwem w ramach jednego oprogramowania. Pozwól sobie na więcej i pobierz darmową wersję, aby przekonać się o jego potencjale.

Dowiedz się więcej

Magazyn

Moduł MAGAZYN jest dedykowany hurtownią materiałów budowlanych
i przewiduje pełne zarządzanie ofertami, zamówieniami, dostawami, obsługą logistyczną oraz sprzedażą. Zapewnia kompleksowy system do monitoringu stanów magazynowych, płatności i obrotu produktami. A to wszystko
w połączeniu z pełnym zarządzaniem Twoim przedsiębiorstwem.

 

Chcesz, aby Twoja hurtownia działała prężniej? Chcesz mieć kontrolę nad bieżącym przebiegiem wszelkich procesów Twojej firmy? Chcesz mieć jasny podgląd do bieżących stanów, osiągnieć Twoich pracowników, przyszłych wpływów? Zdecyduj się na rozwój i skorzystaj z darmowej wersji programu, który otworzy przed Tobą nowe perspektywy.

Dowiedz się więcej

Dom+

Moduł DOM + został stworzony dla potrzeb indywidualnych każdego z nas. Budujesz dom, urządzasz mieszkanie a może robisz remont? Jeśli tak, ten program jest dla Ciebie. Pozwala na zaplanowanie kosztorysu wydatków
i kontroluje poziom kosztów, przechowuje wszelkie dokumenty zakupowe oraz umowy o realizacje prac, a co najważniejsze wykazuje dokładnie ile kosztuje Cię obecny poziom prac.

 

Zazwyczaj żadna z osób mająca za sobą remont czy budowę nie jest w stanie określić dokładnie jakie poniosła koszty podczas tego przedsięwzięcia. Wiemy z doświadczenia jak trudne to jest do oszacowania, a później do realizacji zgodnie z założeniami. Każdy może skorzystać z darmowej wersji programu
i mieć remont czy budowę pod pełną kontrolą. Sprawdź i przekonaj się sam.

Dowiedz się więcej

Makler

Moduł MAKLER powstał z myślą o biurach nieruchomości, aby zapewnić kompleksową obsługę firm zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomości, a także jej klientów. Program przewiduje szereg możliwości, które usprawniają proces obsługi przedsiębiorstwa i pozwala na znaczne uproszczenie toku postępowania przy procedurze pośrednictwa.

 

Automatyczne generowanie ofert, umów, wyliczanie prowizji sprzedażowych, wgląd do bieżących płatności i wpływów – to wszystko i wiele więcej jest dla Ciebie dostępne w jednym oprogramowaniu. Zrób krok do lepszej przyszłości Twojej firmy i skorzystaj z darmowej wersji programu, aby móc przekonać się jak wiele może zmienić się na lepsze.

Dowiedz się więcej

Specjalista

Moduł SPECJALISTA jest dedykowany dla wszystkich firm budowlanych
i wykończeniowych świadczących usługi dla osób prywatnych oraz firm. Pozwala sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem i daje możliwość pełnego monitorowania przebiegu realizacji umów, płatności i poniesionych kosztów,
a także korespondencji z klientami i inwestorami.

 

Jesteś specjalistą w danej dziedzinie branży budowlanej, znasz się doskonale na pracach, które wykonujesz. Zdajesz sobie sprawę, że brakuje Ci czasu na wysyłanie ofert, umów i wszystkie czynności związane z obsługą klienta?
Od teraz może być to bardzo proste. Pobierz darmową wersję i sprawdź jak wiele czasu zyskasz korzystając z naszego oprogramowania.

Dowiedz się więcej